Info

Kunst & Keramik

Start og mål


100 km har start kl. 7:30, maraton kl. 16:00 og halvmaraton kl. 18:00 på Ringkøbing Atletikstadion ved Vesterhavs Hallen.

60 km har start kl. 11:00 ved Hemmet Strand.

Alle distancer har mål på Ringkøbing Atletikstadion.

 

Tilmelding


Tilmelding åbner den 1. marts 2019. Der vil være et link til tilmeldingssiden her fra hjemmesiden.

 

Rutemarkering


Ruterne vil være afmærket med skilte og pile. 100 km-ruten følger fra Nymindegab til Jacob Bondes vej (kort før Baggers Dæmning) national cykelrute 1, Vestkystruten, som er markeret med stationære blå skilte. Ruterne er ikke afspærret for trafik. Færdselsreglerne skal overholdes. Udvis agtpågivenhed ved passage af den stærkt trafikerede Holmsland Klitvej. Ruten er planlagt med henblik på mindst mulig biltrafik, men vis hensyn til andre trafikanter.

 

100 km-ruten


100 km-løberne starter med en prolog rundt igennem Ringkøbing by og derefter ad Fjordstien i sydøstlig retning ud af byen mod Velling. Fra Ringkøbing til Stauning løbes på asfalteret cykelsti. Fra Stauning til trækfærgerne ved Skjern Å løbes på asfalteret vej. Fra Skjern Å løbes på naturstier over Skjern Enge til Bork Havn. Fra Bork Havn til Nymindegab løbes dels på markveje, dels på asfalt. Fra Nymindegab til Baggers Dæmning følges 'Vestkystruten', cykelrute nr. 1. Denne sidste halvdel af ruten består udelukkende af grus- og naturstier, stort set uden asfalt. Fra Baggers Dæmning løbes igen på Fjordstien østpå mod Ringkøbing. GPS-spor for 100 km-ruten kan downloades her: Fjordenrundt100.gpx

 

60 km-ruten


60 km-ruten er identisk med 100 km-ruten, bortset fra at starten går fra Hemmet Strand. Der vil afgå bus fra Vesterhavs Hallen direkte til Hemmet Strand kl. 9:45.

 

Maraton- og halvmaraton-ruterne


Maraton- og halvmaratonløberne løber den modsatte retning, vestpå ad Fjordstien over havnen og ad Vester Strandsbjerg over Vonå og ad Fjordstien mod Søndervig. Efter Baggers Dæmning passeres Holmsland Klitvej. De to distancer løber derefter til hver sit vendepunkt og tilbage til Baggers Dæmning og samme vej ad Fjordstien tilbage til Ringkøbing. De to vendepunkter vil være tydeligt markerede.

 

Depoter


Der er depoter 15 depoter på ruten, for hver 6-8 km.

 

Bad og omklædning


Der findes bad og omklædningsfaciliteter i Vesterhavshallen, hvor der også er udlevering af startnumre, eftertilmelding og opbevaring af bagage samt ind- og udlevering af dropbags.

 

Dropbags


Deltagere på 60 og 100 km. kan frit indlevere dropbags i Vesterhavshallen. Dropbags markeres med startnummer og det depot man ønsker dem udleveret fra.. Der vil ligge manilamærker og spritpenne til formålet ved startområdet. Dropbags vil blive kørt til depoterne ved hhv. 50 og 75 km og efterfølgende transporteret tilbage til målområdet.

 

Tidsgrænser


Tidsgrænserne er 15 timer for 100 km, 11½ time for 60 km, 6½ for maraton og 4½ for halvmaraton. Dvs. at for få en officiel tid skal man være i mål senest kl. 22:30, uanset distance.

 

Cut-offs


Information om cut-offs for 2019 vil blive annonceret her på siden den 1. marts 2019.

 

Obligatorisk udstyr på 60 og 100 km


Deltagere på 60 og 100 km skal medbringe en opladt mobiltelefon med arrangørens telefonnummer gemt. Hvis en deltagere udgår af løbet, skal race director straks orienteres pr. sms.

 

 

 

 

Copyright @ Thomas Lønbæk All Rights Reserved