Info

Kunst & Keramik

Start

100 km har start kl. 7:30, maraton kl. 16:00 og halvmaraton kl. 18:00 på Ringkøbing Atletikstadion ved Vesterhavs Hallen.

60 km starter kl. 11:00 på Bork Havn. Der afgår bus fra Stadion til Bork Havn kl. 9:45. 


Mål

Målet for alle distancer er på Ringkøbing Atletikstadion.

 

Tilmelding

Tilmelding sker via RaceResult.

 

Rutemarkering

Ruterne vil være afmærket med skilte og pile. 100 km og 60 km ruterne går på de ca. 40 km fra Nymindegab til Jacob Bondes vej stort set via "Vestkystruten", som er markeret med permanente blå metalskilte. På dette stykke vil løbets rutemarkering i form af skilte og pile derfor være begrænset.


Ruterne er ikke afspærret for trafik. Færdselsreglerne skal overholdes. Udvis agtpågivenhed ved passage af den stærkt trafikerede Holmsland Klitvej. Ruten er planlagt med henblik på mindst mulig biltrafik, men vis hensyn til andre trafikanter.

 

100 km-ruten

100 km-løberne starter med en prolog rundt igennem Ringkøbing by og derefter ad Fjordstien i sydøstlig retning ud af byen mod Velling. Fra Ringkøbing til Stauning løbes på asfalteret cykelsti. Fra Stauning til trækfærgerne ved Skjern Å løbes på asfalteret vej. Fra Skjern Å løbes på naturstier over Skjern Enge til Bork Havn. Fra Bork Havn til Nymindegab løbes dels på markveje, dels på asfalt. Fra Nymindegab til Baggers Dæmning følges 'Vestkystruten', cykelrute nr. 1. Denne sidste halvdel af ruten består udelukkende af grus- og naturstier, stort set uden asfalt. Fra Baggers Dæmning løbes igen på Fjordstien østpå mod Ringkøbing.


100 km-ruten vil i 2019 ændres på et par punkter i forhold til de foregående år. En opdateret ruteplan og GPX-fil vil blive lagt op på websitet her inden løbsdagen.

 

60 km-ruten

60 km-ruten er identisk med 100 km-ruten, bortset fra at starten går fra Bork Havn. Der vil afgå bus fra Vesterhavs Hallen direkte til Bork Havn kl. 9:45. I startområdet på Bork Havn findes toiletter og indkøbsmuligheder. Der vil være mulighed for at opholde sig i bussen frem til kl. 11:00.

 

Maraton- og halvmaraton-ruterne

Maraton- og halvmaratonløberne løber den modsatte retning, vestpå ad Fjordstien over havnen og ad Vester Strandsbjerg over Vonå og ad Fjordstien mod Søndervig via Baggers Dæmning. De to distancer løber videre til hver sit vendepunkt og tilbage til Baggers Dæmning og samme vej ad Fjordstien tilbage til Ringkøbing.


Ruterne for maraton og halvmaraton vil i 2019 ændres en smule i forhold til foregående år for at skabe mere sikkerhed i trafikken. En opdateret ruteplan vil blive lagt op her på websitet inden løbsdagen.

 

Depoter

Der er i alt 15 depoter på den 100 km lange rute rundt om fjorden foruden måldepotet. Da maraton og halvmaraton er "ud og hjem" ruter, passeres de samme depoter to gange og opleves derfor i praksis som flere.

 

Bad og omklædning

Der findes bad og omklædningsfaciliteter i Vesterhavshallen, hvor der også er udlevering af startnumre, eftertilmelding og opbevaring af bagage samt ind- og udlevering af dropbags.

 

Dropbags

Deltagere på 60 og 100 km. kan frit indlevere dropbags i Vesterhavshallen. Dropbags markeres med startnummer og det depot man ønsker dem udleveret fra.. Der vil ligge manilamærker og spritpenne til formålet ved startområdet. Dropbags vil blive kørt til depoterne ved hhv. 50 og 75 km og efterfølgende transporteret tilbage til målområdet.

 

Tidsgrænser

Tidsgrænserne er 15 timer for 100 km, 11½ time for 60 km, 6½ for maraton og 4½ for halvmaraton. Dvs. at for få en officiel tid skal man være i mål senest kl. 22:30, uanset distance.

 

Cut-offs

For 100 km-løberne er der cut-off ved 50-mærket efter 6½ time, dvs. du skal være forbi depotet i Nymindegab senest kl. 14:00.

 

Obligatorisk udstyr på 60 og 100 km

Deltagere på 60 og 100 km skal medbringe en opladt mobiltelefon med arrangørens telefonnummer gemt. Hvis en deltager udgår af løbet, skal race director straks orienteres pr. sms.

 

 

 

 

Copyright @ Thomas Lønbæk All Rights Reserved